O nas

BSBI legal & tax jest dynamiczną, rozwijającą się kancerarią prawną.Skupiamy prawników posiadających doświadczenie zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak również jako prawnicy wewnętrzni w firmach będących liderami w swojej branży.

Ambicją twórców BSBI legal & tax jest dostarczanie jej klientom kompleksowych rozwiązań prawnych o najwyższym standardzie, opartych na doświadczeniu i znajomości specyfiki danej branży oraz na elastycznym podejściu do klienta.

Wiemy, że kluczem do znalezienia skutecznych rozwiązań prawnych jest przede wszystkim zrozumienie potrzeb i celów naszych klientów. Wierzymy, że nasza wiedza, zaangażowanie oraz właściwa komunikacja z klientem to gwarancja skutecznej pomocy prawnej i sukcesu naszych klientów.

O nas
To my

Tworząc BSBI legal & tax przyświecała nam idea stworzenia kancelarii wyspecjalizowanej w wybranych dziedzinach prawa.Praktyka każdej z wymienionych specjalizacji kierowana jest przez prawnika posiadającego odpowiednio, bogatą praktykę i znajomość branży. Dzięki ich współpracy świadczymy naszym klientom kompleksowe i optymalne rozwiązania prawne.

Doradzając przy zawieraniu umów handlowych prawnicy BSBI legal & tax mają na uwadze nie tylko prawne konsekwencje proponowanych postanowień umownych, ale również projekcję faktycznego wykonania postanowień umowy przez reprezentowaną stronę, dzięki czemu rozpoznają w szerokiej perspektywie ryzyka związane z negocjowanymi postanowieniami umownymi.

Usługi

Jesteśmy świadomi, jak ważne dla powodzenia inwestycji jest dopasowanie struktury korporacyjnej do zamierzeń biznesowych naszego klienta, planowanego zaangażowania finansowego, struktury finansowania projektu.

We współpracy z naszymi doradcami podatkowymi, doradzamy naszym klientom w wyborze optymalnej z punktu widzenia podatkowego struktury korporacyjnej oraz w tworzeniu i przekształceniach spółek prawa handlowego.

Przeprowadzamy badania stanu prawnego (due diligence) spółek poprzedzające nabycie udziałów / akcji, jak również sporządzamy i negocjujemy umowy sprzedaży udziałów / akcji w spółkach prawa handlowego.

Doradzamy naszym klientom w zorganizowaniu ładu korporacyjnego w codziennej działalności spółki, a także pomagamy rozwiązywać spory pomiędzy uczestnikami spółki.
Prawnicy BSBI legal & tax posiadają bogate doświadczenie w doradztwie dla klientów działających na rynku nieruchomości, poparte zarówno praktyką w międzynarodowych kancelariach prawnych wiodących w doradztwie prawnym w sprawach nieruchomości, jak również w firmach deweloperskich.

Świadczymy kompleksową pomoc we wszystkich aspektach prawnych związanych z akwizycją i zagospodarowaniem nieruchomości, realizacją inwestycji budowlanych oraz utrzymaniem i komercjalizacją nieruchomości.

W zakresie nabywania nieruchomości doradzamy przy transakcjach typu asset deal oraz share deal, poprzez przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej. Przeprowadzamy badania stanu prawnego nieruchomości i podmiotów będących właścicielami nieruchomości, jak również świadczymy pomoc prawną związaną z finansowaniem inwestycji (w tym negocjowanie warunków umów kredytowych i udzielanych przez inwestora zabezpieczeń oraz sporządzanie dokumentów zabezpieczeń).

Doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości obejmuje pomoc w wyborze sposobu zagospodarowania gruntu (w tym w zaplanowaniu podziału i łączenia nieruchomości ustanowieniu koniecznych służebności), zgromadzenie niezbędnych dokumentów i reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych zmierzających do uzyskania pozwoleń budowlanych. Służymy również pomocą prawną przy negocjowaniu umów z konsultantami technicznymi, umów o usługi projektowe oraz umów o roboty budowlane.

Dla naszych klientów działających w branży nieruchomości komercyjnych sporządzamy projekty umów najmu i dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomością oraz umów o świadczenie usług koniecznych dla prawidłowego utrzymywania i zarządzania nieruchomością. Nasi prawnicy posiadają również bogate doświadczenie w sporządzaniu dla przedsiębiorstw deweloperskich działających na rynku mieszkaniowym, wzorów umów przedwstępnych i przyrzeczonych sprzedaży lokali, z uwzględnieniem przepisów o ochronie konsumenta w zakresie klauzul niedozwolonych.

Usługi doradztwa prawnego świadczone przez BSBI legal & tax oparte są na doświadczeniu naszych prawników zdobytym przy wielu transakcjach nieruchomościowych, w tym transakcji nabycia dla amerykańskiego funduszu sieci centrów handlowych na terenie całej Polski, transakcji nabycia i zarządzania budynkami biurowymi klasy A należącymi do najbardziej rozpoznawalnych w Warszawie, komercjalizacji powierzchni handlowych i magazynowych na rzecz wiodących deweloperów, a także podczas realizacji wielu projektów deweloperskich na rynku mieszkaniowym (m.in. na rzecz wiodących deweloperów realizujących projekty w warszawskiej dzielnicy Wilanów).
Nasi doradcy podatkowi posiadają bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla międzynarodowych koncernów działających w Polsce oraz dla czołowych polskich przedsiębiorstw.

BSBI legal & tax świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spraw podatkowych, tj. VAT, PCC, podatków dochodowych CIT i PIT, planowania transakcji i struktury korporacyjnej w aspekcie podatkowym, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych.

Doradzamyw zakresie planowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym ceny transferowe), reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach podatkowych, a także sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji prawa podatkowego.
Prawnicy BSBI leagl & tax posiadają bogate doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z działalnoscią z wykorzystaniem nowych technologii i sieci Internet.

Nasi prawnicy świadczą usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów dostawy wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych, umów licencyjnych (w tym na korzystanie z utworów na nowych polach eksploatacji - IPTV, wideo na żądanie, streaming). Opiniujemy i przygotowujemy umowy hostingowe, umowy o kolokacje umowy dystrybucji, a także umowy na stworzenie rozwiązań internetowych (portali) oraz umowy wdrożenia ERP, CRM, umowy MVNO i umowy o dostęp. Służymy również pomocą w sporządzaniu umów współpracy w zakresie wdrożenia nowych technologii, budowy sieci afiliacyjnych.

Nasi prawnicy dysponują szerokim doświadczeniem w zakresie zaawansowanych metod sztucznej inteligencji oraz inżynierii oprogramowania (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, strategie ewolucyjne).

Dla naszych klientów przeprowadzamy badania due diligence ryzyk prawnych w zakresie prawa nowych technologii oraz ochrony informacji, transferu nowych technologii, a także oceny prawnej programów lojalnościowych i motywacyjnych. Na zlecenie klientów nadzorujemy przebieg kampanii reklamowych, sporządzamy regulaminy akcji promocyjnych i konkursów w Internecie. Dokonujemy oceny prawnej i reprezentujemy klientów w negocjacjach projektów opartych o zastosowanie nowych technologii, między innymi projektów outsourcingowych, transferów technologii, umów bodyshoppingowych, wdrożania systemów IT oraz licencjonowania programów komputerowych.

Wraz z zespołem podatkowym doradzamy naszym klientom w optymalizacji podatkowej umów IT- CAPEX, OPEX.

W zakresie sporów reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach dotyczących nowych technologii i ochrony informacji, w szczególności domen internetowych oraz sporów w związku z niewykonaniem umów IT.
BSBI legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności serwisów internetowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nasi prawnicy mają szerokie doświadczenie w opracowywaniu polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, a także w sporządzaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w tym transfer danych osobowych do państwa trzeciego), sporządzaniu dokumentacji i reprezentowaniu klientów w postępowaniach rejestracyjnych przed GIODO.

Dla naszych klientów przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych oraz dokonujemy oceny ryzyk prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności związanych z eyetracking'iem, targetowaniem behawioralnym i innowacyjnymi usługami świadczonymi poprzez sieć Internet.
Prawnicy BSBI legal & tax świadczą pomoc prawną we wszystkich etapach postępowań sądowych i administracyjnych.

W zakresie sporów nasi prawnicy doradzają w ocenie zasadności podnoszonych roszczeń i szans powodzenia postępowania sądowego, mając na uwadze szerokie spektrum potencjalnych ryzyk.

Prawnicy BSBI legal & tax reprezentują klientów zarówno w negocjacjach na etapie polubownego rozstrzygnięcia sporu oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Kontakt

BSBI legal & tax Kancelaria Prawna
Małgorzata Wilińska sp.k.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Tel: +48 22 544 92 76
Fax: +48 22 544 92 99
Email: m.wilinska@bsbi.pl NIP: 5272641359
REGON: 142670101